Tin tức

Outstanding technologies at the exhibition of scientific applications

Unmanned aircraft, satellite models, submarines ... with many technologies on display at the National Convention Center, open freely.

Xem tiếp

Vietnam has successfully built software for reading disease through X-ray images

The Big Data research team built a software test to automatically diagnose the disease based on the input data as X-ray images, with up to 90% accuracy.

Xem tiếp

Thông báo tuyển dụng: Nhân viên bán hàng kỹ thuật

- Bán hàng kỹ thuật các thiết bị nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học, công nhệ cao, quản lý chất lượng sản phẩm trong công nghiệp. - Phát triển sản phẩm, mạng lưới sản phẩm và tìm kiếm khách...

Xem tiếp

1 2